ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВНИКІВ

На базі ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ» створено Орган з оцінки відповідності продукції та систем управління ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», який є незалежним від розробників, виробників і споживачів продукції, тобто від будь-якого комерційного, фінансового або іншого впливу, має технічну базу, яка дає змогу проводити оцінку відповідності (сертифікацію) продукції.

Відповідність ООВ вимогам, що ставляться до третьої сторони, забезпечується Статутом ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ», який затверджений наказом Міністерства економічного розвиту та торгівлі України.

У своїй діяльності ООВ керується чинним законодавством, указами і розпорядженнями Президента України, декретами та постановами Кабінету Міністрів України, нормативними документами, Статутом ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ» та Положенням про орган з оцінки відповідності та систем управління ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».

Декларація керівництва ОС СУ ДП «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» щодо неупередженості

Орган з сертифікації систем управління  ДП “ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” акредитований Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог  міжнародних стандартів: ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 (ISO/IEC 17021-1:2015) та ISO/TS 22003:2013  (атестат акредитації №8O083 від 28.02.2020), на виконання робiт із сертифікації:

 • систем управлiння якiстю згiдно вимог ДСТУ ISO 9001:2015,  ISO 9001:2015,  ДСТУ EN ISO 9001:2018;
 • систем управлiння безпечнiстю харчових продуктiв згiдно вимог ДСТУ ISO 22000:2007, ISO 22000:2005, ДСТУ ISO 22000:2019, ISO 22000:2018;

Орган з оцінки відповідності продукції ДП “ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” акредитований Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог  міжнародного стандарту: ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 (ISO/IEC 17065:2015) (атестат акредитації №1O222 від 05.05.2019), на виконання робiт із оцінки відповідності продукції та послуг:

 1. Засоби вимірювальної техніки, законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки.
 2. Неавтоматичні зважувальні прилади.
 3. Машини та устаткування.
 4. Будівельні вироби, будівлі і споруди.
 5. Товари легкої промисловості.
 6. Електричне обладнання.
 7. Мийні засоби.
 8. Харчова продукція та продовольча сировина.
 9. Іграшки.
 10. Колісні транспортні засоби.
 11. Послуги харчування.
 12. Послуги проживання

Відповідно до наказу Мінекономрозвитку України Орган з оцінки відповідності продукції ДП “ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” призначено на проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів , а саме:

 1. Технічний регламент засобів вимірювальної техніки, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року №163.
 2. Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року №94.

За напрямком підтвердження відповідності у Центрі проводиться:

 • сертифікація продукції;
 • сертифікація послуг харчування та послуг тимчасового розміщення їм відповідних категорій згідно з вимогами Закону України “ Про туризм»;
 • проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів з можливістю видачі сертифікатів перевірки типу;
 • експертиза (перевірка) декларацій відповідності;
 • добровільна реєстрація декларацій про відповідність продукції;
 • надання роз'яснень стосовно необхідності проведення оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів;
 • надання роз'яснень щодо сертифікації;
 • видача копій сертифікатів відповідності;
 • сертифікація систем управління якістю та систем управління безпесністю;
 • проведення процедур відбору та ідентифікації зразків продукції за дорученнями інших органів з сертифікації.
 • надання методичної допомоги та інформаційних послуг стосовно оцінки відповідності / сертифікації продукції та послуг;
 • проведення семінарів.

Орган з оцінки відповідності продукції ДП “ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” проводить атестацію:

 • виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
 • виробництв, які здійснюють переробку продуктів лову;
 • виробництва (переробка, утилізація, знищення продукції)

Орган з оцінки відповідності спiвпрацює з акредитованими у встановленому порядку випробувальними лабораторiями, якi мають вiдповiдне обладнання, квалiфiкований персонал. Тiльки пiсля проведення випробувань i за їх позитивних результатiв ООВ видається сертифiкат вiдповiдностi.

Пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї шляхом сертифiкацiї в ДП “ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” проводить компетентний персонал органу сертифiкацiї. Всi фахiвцi ООВ мають достатнiй досвiд проведення робiт як в межах України, так i за кордоном. Бiльшiсть провiдних фахiвцiв є атестованими аудиторами та кандидатами в аудитори.

 

Визначення вартості робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів продукції, послуг проводиться відповідно до вимог “Правил визначення вартості робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що виконуються призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року за № 514 та відповідно до Положення про цінову політику державного підприємства «Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», затверджену 02.01.2020.

 

Вартість робіт по сертифікації розраховується по фактичним трудовитратам і не залежить від форми власності заявника, від кількості раніше виданих сертифікатів та від кількості ввезеної або виготовленої продукції і її вартості. На вартість робіт по сертифікації впливає об'єм робіт, що виконується при сертифікації (схема сертифікації; кількість заявлених видів і моделей продукції, їх конструкції; обсяг документації, що розглядається при сертифікації (НД на продукцію, методи випробувань тощо)). До початку проведення робіт по сертифікації замовник підписує договір з органом з оцінки відповідності та оплачує його вартість.  - Визначення вартості робіт

 

Якщо заявник має бажання опротестувати рішення органу сертифікації, він повинен подати до органу сертифікації апеляцію (скаргу) в письмовому вигляді.

Процедура розгляду скарг та апеляцій - завантажити

Пропонуємо переглянути обов’язки заявника під час перевірки та оцінки продукції та системи управління.

 

Інформацію про сертифікати відповідності видані органом з оцінки відповідності ДП «Хмельницькстандартметрологія» можна перевірити за телефоном (0382) 65 81 47, (0382)76-58-36

 

За більш детальною інформацією звертайтеся в ДП «Хмельницькстандартметрологія», м. Хмельницький, вул. Свободи, 7

Відділ підтвердження відповідності систем управління та харчової продукції:

• начальник відділу– ЗадорожнаОльга Леонідівна, тел. (0382) 76-58-36; (067) 311-64-42, електронна поштова скринька

• провідний фахівець відділу – Слободянюк Оксана Анатоліївна, тел. (0382) 76-58-36; (067) 311-64-42, електронна поштова скринька

Відділ підтвердження відповідності продукції в галузях народного господарства:

• начальник відділу– Михайлова Наталія Геннадіївна, тел. (0382) 76-58-36; (067) 311-64-42, електронна поштова скринька

• провідний фахівець відділу – Таванець Юрій Іванович, тел. (0382) 76-58-36; (067) 311-64-42, електронна поштова скринька

 

 

До уваги замовників робіт та послуг!

ДП «Хмельницькстандарт- метрологія» швидко і якісно надасть комплекс послуг із сертифікації продукції, методичну і практичну допомогу з питань стандартизації, виконає роботи у галузі метрології, пропонує надання послуг із проведення лабораторних випробувань харчової продукції, сільськогосподарської сировини та продукції промислової групи відповідно до галузі акредитації. Найкоротші терміни проведення робіт – це економія Вашого часу та коштів!

Звертайтесь до нас за адресою:

ДП «Хмельницькстандарт метрологія», м. Хмельницький, вул. Свободи, 7,

e-mail: hmcsms@infocom.km.ua

 • з питань проведення лабораторних випробувань харчової продукції, сільськогосподарської сировини та продукції промислової групи: (0382) 65-20-00, (067) 311-64-45 – начальник випробувальної лабораторії харчової продукції Ісак Тетяна Павлівна;
 • з питань надання послуг із сертифікації: (0382) 65-63-36, (067) 311-15-71 – заступник генерального директора з підтвердження відповідності Лобанов Андрій Васильович;
 • з питань проведення робіт у галузі метрології: (0382) 65-65-03, (067) 311-64-46 – заступник генерального директора з метрології Рослякова Тетяна Володимирівна;
 • приймання ЗВТ та робота з замовниками – (0382) 65-05-26;
 • приймальня генерального директора: (0382) 65-60-76.

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер