Оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів

 

Оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів проводиться в законодавчо-регульованій сфері на підставі Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”.

Оцінка вiдповiдностi продукції є однією з складових технічного регулювання i спрямована на забезпечення безпеки людини, тварини, майна та охорони довкілля. Оцінка відповідності згідно із Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” –  процес доведення того, що задані вимоги, які стосуються продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконані.

Законом передбачено обов`язкове та добровiльне проведення робiт з оцінки вiдповiдностi. Оцінка відповідності в законодавчо регульованій сферi є обов’язковим  для виробників  i постачальникiв на продукцію яких поширюється дія Технічних регламентів.

В законодавчо регульованiй сферi оцінка відповідності проводиться на вiдповiднiсть вимогам технiчних регламентів, за зазначеними у них процедурами.

Технічний регламент – закон України  або  нормативно-правовий акт,  прийнятий  Кабінетом  Міністрів  України,  у якому визначено  характеристики продукції або пов’язані з нею  процеси  чи  способи виробництва,  а  також  вимоги  до  послуг,  включаючи  відповідні положення,  дотримання яких є обов’язковим. Він може також містити вимоги   до   термінології,  позначок,  пакування,  маркування  чи етикетування,  які застосовуються до певної продукції,  процесу чи способу виробництва.

Орган з оцінки  відповідності (ООВ) ДП “Хмельницькстандартметрологія” акредитований в Національному агентстві з акредитації України відповідно до вимог – ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT) (атестат акредитації №1О222 від 05.05.2019р.)

Відповідно до наказу Мінекономрозвитку України Орган з оцінки відповідності продукції ДП “ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” призначено на проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів (номер призначеного органу з оцінки відповідності — UA.TR 078), а саме:

1 Технічний регламент засобів вимірювальної техніки, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року №163.

2 Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року №94.

 

Документи на проведення робіт з оцінки відповідності:

Заявка на проведення робіт з оцінки відповідності

Декларація про відповідність продукції складається згідно з вимогами технічних регламентів, що стосуються відповідної продукції.

Декларація складається виробником або його уповноваженим представником, або постачальником, який відповідає за введення продукції в обіг в Україні.


Бланки документів


Заявка на проведення сертифікації продукції

Опитувальна анкета з інформацією щодо виробництва продукції, яка заявлена на сертифікацію

 

Заявка на проведення сертифікації послуг тимчасового розміщення

Опитувальна анкета для проведення сертифікації послуг тимчасового розміщення


Заявка на проведення сертифікації послуг харчування

Опитувальна анкета для проведення сертифікації послуг харчування

----

 

До уваги замовників робіт та послуг!

Хмельницька філія ДП "Вінницястандартметрологія" швидко і якісно надасть комплекс послуг із сертифікації продукції, методичну і практичну допомогу з питань стандартизації, виконає роботи у галузі метрології, пропонує надання послуг із проведення лабораторних випробувань харчової продукції, сільськогосподарської сировини та продукції промислової групи відповідно до галузі акредитації. Найкоротші терміни проведення робіт – це економія Вашого часу та коштів.

Звертайтесь до нас за адресою:

Хмельницька філія ДП "Вінницястандартметрологія" , м. Хмельницький, вул. Свободи, 7,

e-mail: hmcsms@infocom.km.ua

  • з питань проведення лабораторних випробувань харчової продукції, сільськогосподарської сировини та продукції промислової групи: (0382) 65-20-00, (067) 311-64-45 – начальник випробувальної лабораторії
  • з питань надання послуг із сертифікації: (0382) 65-63-36, (067) 311-15-71 – заступник директора з підтвердження відповідності
  • з питань проведення робіт у галузі метрології: (0382) 65-65-03, (067) 311-64-46 – заступник директора з метрології
  • приймання ЗВТ та робота з замовниками – (0382) 65-05-26;
  • приймальня директора: (0382) 65-60-76.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер