Оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів

 

Оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів проводиться в законодавчо-регульованій сфері на підставі Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”.

Оцінка вiдповiдностi продукції є однією з складових технічного регулювання i спрямована на забезпечення безпеки людини, тварини, майна та охорони довкілля. Оцінка відповідності згідно із Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” –  процес доведення того, що задані вимоги, які стосуються продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконані.

Законом передбачено обов`язкове та добровiльне проведення робiт з оцінки вiдповiдностi. Оцінка відповідності в законодавчо регульованій сферi є обов’язковим  для виробників  i постачальникiв на продукцію яких поширюється дія Технічних регламентів.

В законодавчо регульованiй сферi оцінка відповідності проводиться на вiдповiднiсть вимогам технiчних регламентів, за зазначеними у них процедурами.

Технічний регламент – закон України  або  нормативно-правовий акт,  прийнятий  Кабінетом  Міністрів  України,  у якому визначено  характеристики продукції або пов’язані з нею  процеси  чи  способи виробництва,  а  також  вимоги  до  послуг,  включаючи  відповідні положення,  дотримання яких є обов’язковим. Він може також містити вимоги   до   термінології,  позначок,  пакування,  маркування  чи етикетування,  які застосовуються до певної продукції,  процесу чи способу виробництва.

Орган з оцінки  відповідності (ООВ) ДП “Хмельницькстандартметрологія” акредитований в Національному агентстві з акредитації України відповідно до вимог – ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT) (атестат акредитації №1О222 від 05.05.2019р.)

Відповідно до наказу Мінекономрозвитку України Орган з оцінки відповідності продукції ДП “ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” призначено на проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів (номер призначеного органу з оцінки відповідності — UA.TR 078), а саме:

1 Технічний регламент засобів вимірювальної техніки, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року №163.

2 Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року №94.

 

Документи на проведення робіт з оцінки відповідності:

Заявка на проведення робіт з оцінки відповідності

Декларація про відповідність продукції складається згідно з вимогами технічних регламентів, що стосуються відповідної продукції.

Декларація складається виробником або його уповноваженим представником, або постачальником, який відповідає за введення продукції в обіг в Україні.


Порядок оцінки відповідності

 

До уваги замовників робіт та послуг!

ДП «Хмельницькстандарт- метрологія» швидко і якісно надасть комплекс послуг із сертифікації продукції, методичну і практичну допомогу з питань стандартизації, виконає роботи у галузі метрології, пропонує надання послуг із проведення лабораторних випробувань харчової продукції, сільськогосподарської сировини та продукції промислової групи відповідно до галузі акредитації. Найкоротші терміни проведення робіт – це економія Вашого часу та коштів!

Звертайтесь до нас за адресою:

ДП «Хмельницькстандарт метрологія», м. Хмельницький, вул. Свободи, 7,

e-mail: hmcsms@infocom.km.ua

  • з питань проведення лабораторних випробувань харчової продукції, сільськогосподарської сировини та продукції промислової групи: (0382) 65-20-00, (067) 311-64-45 – начальник випробувальної лабораторії харчової продукції Ісак Тетяна Павлівна;
  • з питань надання послуг із сертифікації: (0382) 65-63-36, (067) 311-15-71 – заступник генерального директора з підтвердження відповідності Лобанов Андрій Васильович;
  • з питань проведення робіт у галузі метрології: (0382) 65-65-03, (067) 311-64-46 – заступник генерального директора з метрології Рослякова Тетяна Володимирівна;
  • приймання ЗВТ та робота з замовниками – (0382) 65-05-26;
  • приймальня генерального директора: (0382) 65-60-76.

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер