Галузь акредитації

ДП «Хмельницькстандартметрологія» призначено Органом з оцінки відповідності вимогам наступних технічних регламентів:

1.Технічний регламент безпеки іграшок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2008 № 901;

2. Технічний регламент електромагнітної сумісності обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 785;

3. Технічний регламент безпеки машин та устаткування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 № 933;

4. Технічний регламент мийних засобів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 717;

5. Технічний регламент безпеки низьковольтного електричного обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 № 1149;

6. Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 856.

 

 

 

Номенклатура призначення та уповноваження ДП «Хмельницькстандартметрологія»

 

п\п

Назва продукції

1

Послуги з ремонту та технічного обслуговування дорожньо-транспортних засобів

2

Дорожньо-транспортні засоби такі, що були в користуванні та їх складові

3

Метало- та деревообробне обладнання

4

Електропобутове та аналогічне обладнання і комплектувальні вироби

5

Трансформаторне та високовольтне обладнання, електророзподільні пристрої

6

Нафтопродукти

7

Апаратура радіоелектронна побутова

8

Будівельні матеріали, вироби та конструкції

9

Обладнання технологічне для харчової, м’ясо-молочної промисловості

10

Підприємств торгівлі, громадського харчування та харчоблоків

11

Техніка сільськогосподарська

12

Посуд та тара з чорних та кольорових металів, фарфору, фаянсу, скла і тари та супутні матеріали

13

Готельні послуги

14

Туристичні послуги

15

Продукція легкої промисловості

16

Засоби індивідуального захисту працюючих

17

Товари з паперу, шкільні та канцелярські

18

Мийні та косметичні засоби

19

Харчова продукція, продовольча сировина

20

Послуги громадського харчування

21

Прилади контролю та пірометрії

22

Кабельно-провідникова продукція

23

Медична техніка

24

Дереворізальний інструмент

25

Ручні електромеханічні машини та переносні верстати

26

Сертифікація систем управління безпечністю харчових продуктів

27

Сертифікація систем управління якістю

 

 

Порядок проведення сертифікації продукції проводиться на підставі відповідних порядків сертифікації певної продукції

Порядок проведення сертифікації продукції проводиться на підставі відповідних порядків сертифікації певної продукції:


1 Порядок сертифікації мийних та косметичних засобів

ПС.СУЯ 05-2014 Порядок сертифікації мийні

2 Порядок сертифікації харчової продукції

ПС.СУЯ 07-2014 Порядок сертифікації ХП

3 Порядок сертифікації продукції, на яку розповсюджується дія Технічного регламенту безпеки машин

ПС.СУЯ 01-2014 Порядок сертифікації машин

4 Порядок сертифікації продукції, на яку розповсюджується дія Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання

ПС.СУЯ 02-2014 Порядок сертифікації НО

5 Порядок сертифікації продукції, на яку розповсюджується дія Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання

ПС.СУЯ 03-2014 Порядок сертифікації ЕМС

6 Порядок сертифікації продукції, на яку розповсюджується дія Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі

ПС.СУЯ 04-2014 Порядок сертифікації газ

7 Порядок сертифікації продукції вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд

ПС.СУЯ 06-2014 Порядок сертифікації БВ

 

 

Використовуються слідуючі схеми сертифікації продукції:


№1. Сертифікація партії продукції (одиничних виробів);
№2. Сертифікація продукції серійного виробництва за аналізом наданої заявником документації та подальшого технічного нагляду;
№3. Сертифікація продукції серійного виробництва з обстеженням виробництва;
№4. Сертифікація продукції серійного виробництва з атестацією виробництва;
№5. Сертифікація продукції серійного виробництва з сертифікацією (оцінкою) системи якості.

 

В залежності від схеми сертифікації і виду продукції до заявки додаються:

- нормативні документи;

- технічна та експлуатаційна документація;

- копії протоколів випробувань (в т.ч. сертифікаційних) на продукцію, сировину, комплектуючі отримані раніше;

- документи про походження продукції;

- товаросупровідна документація (при необхідності);

- висновки контролюючих організацій (МОЗ, пожежників).

 

Порядок визначення вартості робіт з сертифікації ( оцінки відповідності )

Визначення вартості робіт з сертифікації продукції, послуг проводиться відповідно до вимог затверджених Наказом Держспоживстандарту № 100 від 10.03.1999р. і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України за 194/3487 “Про затвердження Правил визначення вартості робіт з сертифікації продукції та послуг” від 31.03.1999р.

Визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції, послуг проводиться відповідно до вимог “Правил визначення вартості робіт з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року за № 485.

Вартість робіт розраховується на підставі трудомісткості їх виконання та вартості калькуляційної одиниці- одного людино-дня.

Вартість калькуляційної одиниці – одного людино-дня визначається економічною службою ДП “Хмельницькстандартметрологія” шляхом визначення прямих і непрямих витрат на виконання робіт.

 

Нормативи трудомісткості робіт, які виконуються ДП «Хмельницькстандарт-метрологія» затверджуються керівником органу.

На вартість робіт по сертифікації впливає об'єм робіт, що виконується при сертифікації (затрати часу) зокрема: - схема сертифікації;

- кількість заявлених видів і моделей продукції, їх конструкції;

- обсяг документації, що розглядається при сертифікації (НД на продукцію, методи випробувань тощо).

Перелік робіт, що виконуються під час сертифікації продукції, послуг визначається відповідно до обраної схеми сертифікації.

 

Опис прав і обов'язків заявників

По закінченні робіт з сертифікації та отримання заявником сертифікату відповідності між органом сертифікації та замовником укладається ліцензійна угода про надання права застосування сертифікатів і маркування продукції знаком відповідності. Угода встановлює термін, протягом якого підприємство має право використовувати знак відповідності в маркуванні продукції.

Орган сертифікації належним чином контролює право власності, використання ліцензій, сертифікатів та знаків відповідності при проведенні технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції.

У разі підтвердження органом сертифікації відповідності продукції наноситься ідентифікаційний номер цього органу згідно з державним реєстром таких органів. Знак відповідності наноситься на продукцію безпосередньо її виробниками.

Знак відповідності наноситься на виріб, етикетку, тару, пакування, експлуатаційну та товаросупровідну документацію тощо. Місце та спосіб нанесення (друкування, наклеювання, гравірування, травлення, штампування, лиття тощо) знака відповідності визначається виробником продукції.

Дозволяється використовувати зображення знака відповідності у рекламі позначеної ним продукції.

 

ЗАМОВНИК ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

- при поданні заявки на сертифікацію продукції у разі якщо мала місце невідповідність надавати додаткову інформацію, пов'язану із невідповідністю;

- завжди виконувати відповідні положення програми сертифікації;

- створювати усі необхідні умови для провадження оцінювання, зокрема надавання документації на експертування та доступу до всіх галузей, зареєстрованих даних (зокрема звіти про внутрішні перевірки, журнали реєстрації претензій (рекламацій), результати їх розгляду), а також доступу до персоналу, з метою оцінювання (наприклад, випробовування, інспектування, оцінювання, повторне оцінювання);

- завжди виконувати відповідні положення програми сертифікації;

- робити заяви, що стосуються сертифікації тільки у тій сфері діяльності, стосовно якої проводяться роботи по сертифікації;

- не використовувати сертифікацію своєї продукції таким чином, щоб завдати шкоди репутації органу з сертифікації і не робити будь-яких заяв про сертифікацію своєї продукції, які орган сертифікації може розглядати, як несанкційовані чи такі, що вводять в оману;

- у разі призупинення дії чи скасування сертифікації припиняти використовувати всі рекламні матеріали, що містять будь-які посилання на сертифікацію, і повернути на вимогу органу сертифікації всі документи з сертифікації (сертифікати відповідності та додатки до них) та припинити маркування продукції знаком відповідності (при скасуванні сертифікату);

- використовувати сертифікат лише для зазначення того, що продукцію сертифіковано відповідно визначеним стандартам;

- забезпечувати гарантію того, що жоден сертифікат чи звіт або будь-яка їх частина не буде використано, щоб вводити в оману споживача;

- посилаючись на свій сертифікат в засобах інформації (документах, брошурах або рекламних матеріалах), дотримувався вимог органу сертифікації.

Якщо заявлена продукція пов'язана з конкретною системою чи типом системи, якими керує орган сертифікації, заявник надає будь-які необхідні пояснення.

 

Інформація про процедуру розгляду апеляцій (скарг)

Якщо заявник має бажання опротестувати рішення органу сертифікації, він повинен подати до органу сертифікації апеляцію (скаргу) в письмовому вигляді не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення.

Подання апеляції не припиняє дії прийнятого рішення.

Для розгляду кожної апеляції наказом керівника ОС ДП «Хмельницькстандарт-метрологія» створюється апеляційна комісія.

Апеляційна комісія органу сертифікації розглядає апеляцію не пізніше одного місяця після її одержання.

Членам апеляційної комісії надають документацію не пізніше ніж за 2 тижні до її засідання.

Комісія розглядає спірні питання конфіденційно, в присутності всіх членів. Заявник має право бути заслуханим на засіданні.

Рішення комісії письмово доводять до відома заявника.

В разі незгоди з рішенням апеляційної комісії органу сертифікації заявник має право звернутись з апеляцією до Національного органу з сертифікації або до суду.

 

Реєстр сертифікатів відповідності виданих органом з оцінки відповідності ДП «Хмельницькстандартметрологія»

Інформацію про сертифікати відповідності видані органом з оцінки відповідності ДП «Хмельницькстандартметрологія» можна перевірити за телефоном (0382) 65 81 47

 

До уваги замовників робіт та послуг!

ДП «Хмельницькстандарт- метрологія» швидко і якісно надасть комплекс послуг із сертифікації продукції, методичну і практичну допомогу з питань стандартизації, виконає роботи у галузі метрології, пропонує надання послуг із проведення лабораторних випробувань харчової продукції, сільськогосподарської сировини та продукції промислової групи відповідно до галузі акредитації. Найкоротші терміни проведення робіт – це економія Вашого часу та коштів!

Звертайтесь до нас за адресою:

ДП «Хмельницькстандарт метрологія», м. Хмельницький, вул. Свободи, 7,

e-mail: hmcsms@infocom.km.ua

  • з питань проведення лабораторних випробувань харчової продукції, сільськогосподарської сировини та продукції промислової групи: (0382) 65-20-00, (067) 311-64-45 – начальник випробувальної лабораторії харчової продукції Ісак Тетяна Павлівна;
  • з питань надання послуг із сертифікації: (0382) 65-63-36, (067) 311-15-71 – заступник генерального директора з підтвердження відповідності Лобанов Андрій Васильович;
  • з питань проведення робіт у галузі метрології: (0382) 65-65-03, (067) 311-64-46 – заступник генерального директора з метрології Рослякова Тетяна Володимирівна;
  • приймання ЗВТ та робота з замовниками – (0382) 65-05-26;
  • приймальня генерального директора: (0382) 65-60-76.

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер